top of page

אנחנו מאמינים בתוצרת חקלאית שמחברת בין אזורים, חקלאים, עובדי כפיים, משק וחוות

כל זאת מהווה יסוד במטבח שלנו וחלק בלתי נפרד מהתפריט

יתכנו שינויים במנות בהתאם לחומרי הגלם הטריים

bottom of page